AJ Entreprenad AB är en entreprenadfirma

som är specialiserad på kabelanläggningar inom el & tele.

 

Vi åtar oss allt från enskilda uppdrag till årsavtal för stora företag/beställare

 

Men vi erbjuder självklart också små   som stora kunder en rad andra olika  tjänster såsom grävning, schaktning,  rörläggning, skogsröjning, stolpbyte, etc.

 

 

Delar av AJ Entreprenads verksamhetspolicy

AJ Entreprenads anläggnings och maskintjänster kännetecknas av punktliga leveranser som är utförda av kompetent och miljömedveten personal så att kunden i sin tur ska bli framgångsrik i sina affärer genom att:

- Vara lyhörda för kunders önskemål.

- Ständigt förebygga och förbättra verksamheten ur kvalitet, miljö och arbetsmiljösynpunkt.

- Följa aktuella lagar och direktiv.