Information

Transtema Groups helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB (”TIAB”, fd Copiad Telecom AB) har genomfört byggnation av fibernät på entreprenad för i huvudsak en stor kund. Bolaget har stora utestående fordringar som inte har reglerats, vilket har lett till att TIAB kommit på obestånd. Därför måste TIAB nu ansöka om konkurs. Transtema har även beslutat att avveckla affärsområdet Infrastructure som omfattar TIAB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB. Verksamheten inom affärsområdet har i huvudsak bestått av entreprenad- och schaktarbeten. Totalt berörs 17 tjänster av nedläggningen.

Läs mer: https://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-avvecklar-affarsomradet-infrastructure—ansoker-om-konkurs-for-dotterbolag,c2900819


Vårt erbjudande |

Vår verksamhet har specialiserat sig som underentreprenör inom schakt och transport. Kärnverksamheten är riktad mot att leverera schakttjänster, det vill säga mark och anläggning. Kopplingen till el och fiberbyggnation ska vara en starkt drivande faktor inom bolaget. Vår verksamhet ska kännetecknas av trygghet, kvalité och punktlighet. Våra tjänster ska utföras av kompetent och erfaren personal som genom sitt agerande gör våra kunder framgångsrika i sina affärer och vår verksamhet lönsam.


Historik |

Andersson & Jansäter Entreprenad AB som lokalt kanske är mera känt som ”AJ” och ”AJ Entreprenad”.

Under 2000-talets början grundades bolaget av de två lokalt kända entreprenörerna, egenföretagarna och vännerna Pär Andersson och Göran Jansäter.

År 2003 valde de två att slå sig samman och tillsammans bilda och bygga upp det bolag som idag fortfarande verkar och levererar tjänster inom transport, mark och anläggningsbranschen. Företaget Andersson & Jansäter Entreprenad AB och har sitt säte i Norberg.

År 2017 köptes AJ av koncernbolaget Transtema Group AB. Koncernens ca 20 aktiva dotterbolag erbjuder produkter och tjänster inom kommunikations- och infrastrukturnät. Transtema är en av de ledande leverantörerna inom planering, projektering, byggnation, underhåll och nätverksövervakning. Transtema verkar inom och kan erbjuda tjänster, lösningar och produkter inom samtliga typer av de befintliga kommunikationsnäten i norden. Transtema Group AB har sitt säte i Göteborg och är noterade (TRANS) på First North Stockholm.

År 2019 Transtema Groups helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB (”TIAB”, fd Copiad Telecom AB) har genomfört byggnation av fibernät på entreprenad för i huvudsak en stor kund. Bolaget har stora utestående fordringar som inte har reglerats, vilket har lett till att TIAB kommit på obestånd. Därför måste TIAB nu ansöka om konkurs. Transtema har även beslutat att avveckla affärsområdet Infrastructure som omfattar TIAB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB. Verksamheten inom affärsområdet har i huvudsak bestått av entreprenad- och schaktarbeten. Totalt berörs 17 tjänster av nedläggningen.