Kontakt

info@ajentreprenad.se

Nytgatan 3

738 34 Norberg

Tel.0223-23130

Pär Andersson
VD
070-336 48 24

Lena Andersson
Ekonomi
070-747 14 32

Göran Jansäter
Projektledare
070-332 93 10

Emil Hjalmarsson
Projektledare
070-747 16 14