AJ Entreprenad AB är en entreprenadfrirma som är specialiserad på kabelläggningarinom el/tele och avloppsanläggningar. AJ erbjuder självklart små som stora kunder tjänster som grävning, schaktning, rörläggning, skogsröjning, stolpbyte,etc. AJ Entreprenad åtar sig allt från enskilda uppdrag till årsavtal för stora företag/beställare.